Szervezetfejlesztés / Tréning

 

A HumanField a vezető- és személyzet kiválasztás mellett további HR szolgáltatásokkal is áll Megbízói rendelkezésére. Szolgáltatási palettánk széles körű a szervezetfejlesztés kategórián belül. Az itt tevékenykedő tanácsadóink, trénereink 2005 óta élvonalbeli nagyvállalatok stratégiai partnerei. Magasan képzett szakértői csapattal, kiemelkedő minőségben, élvonalbeli tudásra építve, innovatív fejlesztési megoldásokkal dolgozunk.

Fő referenciák: Aegon, Allianz, ELMŰ, Ericson, IBM, Marso, Michelin, Pfizer, Porsche, Purator, Shell.

 
Szervezetfejlesztési diagnózis

A szervezetek működése gyakran nem optimálisan használja fel a rendelkezésre álló erőforrásokat, szervezeti egységeket, a személyeknél meglévő képességeket. A vezetés számára nem mindig látható egyértelműen, mi hiányzik a szervezet legjobb teljesítményéhez, hol akadnak el a tervek, a célok, a megoldások a szervezeti útvesztőkben. Gyakran jelentős tartalékok maradnak kiaknázatlanok, és jelentős pazarlások alakulnak ki a régi megszokások mentén. A szervezetfejlesztési diagnózis célja, hogy friss, aktuális, valós képet adjon a vezetésnek a vállalati jelenlegi működéséről és a fejlődési lehetőségekről. A diagnózis kiterjedhet a szervezet egészére, vagy egy konkrét terület, jelenség vizsgálatára. A diagnózis módszertani komplex: kérdőívek, interjúk, megfigyelések egyaránt szerepet kapnak a minél teljesebb megértés érdekében. A diagnózis idő és erőforrásigénye a megfogalmazott kérdésektől és a szervezet méretétől függően változik.


Assessment Center (AC)

A jelöltek vagy kollégák jelenlegi tudásának, gyakorlati képességének felmérése hasznos támpontokat adhat a vállalatnak ahhoz, hogy kit milyen irányban érdemes fejleszteni, képezni, erősíteni, és milyen további feladatokban lehet eredményes a továbblépése, karrier tervezése. Az AC kiscsoportos felmérési módszer során egy napban 4-6 munkatárs munkakör specifikus készségeinek, tudásának felmérésére kerülhet sor. Az AC elméleti és gyakorlati feladatokat egyaránt tartalmaz, így az értékelők – 3-5 fő – átfogó képet alkothatnak arról, egy-egy szituációban milyen megoldásokkal, erőforrásokkal rendelkeznek jelenleg a résztvevők.

 Felmérések:

 • AC jelöltek számára (4-6 jelölt/nap, 1 tréner, + 2-4 értékelő)
 • AC munkatársak számára (4-6 jelölt/nap, 1 tréner, + 2-4 értékelő)


Tréning

A tréning a munkatársak képességeinek, munkamódszereinek fejlesztésére kidolgozott tanulási folyamat. A tréningeket az adott csoport számára specifikusan és folyamatszerűen építjük fel. A tréningek új modellek, technikák, módszerek bevezetése mellett az egyéni készségek gyakorlatias fejlesztésére helyezik a hangsúlyt, minden új megközelítéshez integrálva a kipróbálást, gyakorlást, elmélyítést a csoportmunka során. Tapasztalatunk szerint a tréningek hatása akkor eredményes és tartós, amikor a kívánt változáshoz szükséges tréningekhez megfelelő utánkövetés is kapcsolódik. Az utánkövetés során fel tudjuk dolgozni az idővel felmerülő egyéni nehézségeket, és valóban használhatóvá tudjuk tenni a tudást a napi feladatokban. Az új ismeretek, készségek fokozatos elmélyítése hozza létre a valódi változást a munkahelyi teljesítményben.

Tréningek fő típusai:

 • vezetői üzleti szemlélet (business management)
 • vezetői készségek, emberek vezetése (leadership)
 • csapat és együttműködés fejlesztés
 • ügyfélkapcsolatok: értékesítés, tárgyalás, kapcsolattartás
 • kommunikáció fejlesztése
 • hatékonyság, időgazdálkodás, önszervezés
 • specifikus tréningek (egyedi igényre épül)


Coaching

A vállalati eredményekhez a coaching a személyes hatékonyság növelése által járulhat hozzá.  A coaching során az egyéni szinten felmerülő kérdéseken, a személyes erőforrások és energiák mozgósításán, és új megoldások létrehozásán dolgozunk együtt. A coaching folyamat lényege a bizalmi légkör és a speciális coaching módszertan. A coaching módszere a megértés elmélyítésére, a megoldási lehetőségek keresésére, az akadályok azonosítására és leküzdésére épül. A coaching folyamatban számos olyan kérdés feldolgozható, amelyek más módon, tréningekben, nem kerülnek középpontba: a vezetői munka személyes kihívásai, a munkahelyi stressz, a személyes konfliktusok, a motiváció hiányzó részei, a munkahelyi feladatokban megoldhatatlannak látszó akadályok. A coaching folyamata 5-10 egyéni beszélgetés, amelyek 1-1,5 órásak. Kisebb csapatok számára speciális team coachingban dolgozhatunk 1-1 napban.

Coaching fő típusai:

 • vezetői coaching
 • egyéni teljesítmény coaching
 • team coaching (csapat)